Å sabrere champagne sies å ha sitt utspring tidlig på 1800-tallet. En teori sier at Napoleon etter et vellykket slag forsynte sine soldater med champagne, som de sabrerte med sine sabler som en seiersgest. Hvordan du skal ta det fatt når du sabrerer champagne lærer du deg nedenfor.

Teorien som sies å være mest troverdig om opprinnelsen til sabrering er den om at russiske kosakker innførte denne måten å åpne en champagneflaske på. De russiske kosakkene som etter Napoleons fall bevegde seg i Champagne og Paris sies å ha introdusert sabreringen som en forlenging av tradisjonen der man knuser glasset etter å ha drukket tsarens skål. Uansett kan det se vanskelig ut å sabrere champagne, men med noen enkle knep trenger det ikke å være slik.

  • Ta alltid av folien av korken, så ingen glassplintrer flyr mot sabrereren.
  • Hold flasken i en 45 graders vinkel i den ene hånden og sabelen i den andre.
  • Legg an bladet mot flasken og før bladet fast og bestemt langs flasken til den treffer halsens kant.
  • Glasset kommer da til å sprekke og korken samt toppen av flaskehalsen flyr av gårde.
  • Trykket i flasken er anledningen til å få glass i vinen er i hovedsak ubetydlig.

Å sabrere champagne er en veldig dramatisk måte å åpne en champagneflaske på og kan lett imponere mange middagsgjester. Det er dog ikke ukomplisert, så ta hensyn til følgende tips.

  • Slå langs kuttet der de to flaskehalvdelene er smidd sammen. Glasset er svakere der.
  • Det er viktig å sabrere musserende viner som er framstilt på den tradisjonelle champagnemetoden, ettersom flaskene ellers har for svakt glass og lett sprekker når de sabreres.
  • I begynnelsen kan det være en fordel å anvende en hanske eller en linserviett i den hånden der flasken holdes for å unngå eventuelle glassplinter.
  • For å få til et rett snitt er det viktig å bruke moderat kraft ved sabreringen, ikke for mye eller for lite.

Det man skal tenke på når man sabrerer champagne er å noenlunde å bruke riktig flaske og riktig teknikk, samt alltid å tenke på sikkerheten. For å gjøre inntrykk på dine gjester er det også en selvfølgelighet at disse plasserer seg bakom deg som sabrerer.

Leave a Reply